Birimin Adı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Döner Sermeye İşletme Müdürlüğü BASIMEVİ

 

Bağlı Olduğu Üst Birim:Genel Sekreterlik (İdari açıdan)

Bağlı Olduğu Üst Birim:Döner Sermeye İşletme Müdürlüğü (Mali açıdan)

İLGİLİ MEVZUATA GÖRE BİRİMİN GÖREV KAPSAMI VE AÇILIMI

Amaç:

 İzzet Baysal Vakfı’nın katkılarıyla 1996 yılında kurulan Bolu Abant İzzet Baysal Üni­versitesi Basımevi; üniversite yayınları ve bunların dışında kalan tüm matbu evrak ve kırtasiye basımı ile ilgili çalışma yapmaktadır.

Görev Kapsamı ve Açılımı:

Basımevi, bağlı bulunan akademik ve yönetsel birimler ile Döner Sermaye birimlerinin görev­lerini yaparken gerekli olan tüm yazılı materyallerin zamanında ve doğru olarak sağlanmasını, özel kişi ve kurumların benzer taleplerini sınırlı miktarda da olsa ücreti karşılığında yapmaktadır.

Basımevi, Matbaacılık, Grafik tasarım ve eğitim projelerinde Üniversitemiz öğrencileri ve hocalarına akademik eğitim olarak destek vermektedir.

BİRİMİN YAPTIĞI İŞ VE İŞLEMLER

a)  Birimin iş ve işlemlerine ilişkin iç yönerge ya da yönetmelik: Herhangi bir yönetmelik yoktur.

b)  Birimin görev alanı içinde var olan mevzuata göre yaptığı iş ve işlemler: Basımevi, bağlı bulunan akademik ve yönetsel birimler ile Döner Sermaye birimlerinin görevlerini yaparken gerekli olan tüm yazılı materyallerin basımı veya çoğaltılması: Enstitü ve Fakülte dergileri, davetiye, form, afiş, bilet, yemek fişi, adisyon, kartvizit vs.

c)  Birimin görev alanı haricinde planladığı, yaptığı diğer iş ve işlemler: Yoktur.

d)  Birimle ilgili formlar:

-        Fiyat Teklif Formu,

-        Teslim Tutanağı,

Bilgilendirme

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016