Yazdır

Basımevi’nin iş akışının aksamasının önüne geçme, birime hazırlık yapma, basım için zaman kazandırma ve kaliteyi arttırma amaçlarıyla bazı kriterlerin belirlenmesi gereksinimi doğmuştur. Tüm fakülte, yüksekokul ve idari birimlerin basım taleplerine uygulanacak kriterler şunlardır:

::.Basımevi’ne ulaşan basım taleplerinin iş sıralaması ve önceliğinin belirlenmesi talep tarihleri önceliği dikkate alınarak Basımevi tarafından yapılır.

::.Basımevi’nden talep edilen tüm basım işlerinin, üst makamdan onaylanması gerekmektedir. Kayıtsız ve sözel basım talepleri hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır.

::.Basım taleplerinin Basımevi’ne en son ulaştırılması gereken süre (çoğaltılması gereken işin hazırlanmış son hali olmak üzere) teslimat tarihinden (iş günü olmak üzere) 15 gün veya en geç bir hafta öncesidir. (Bu süre, işin basım miktarı ve biçimine göre değişebilecektir.)

::.Basımevinin üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bir birim olması nedeniyle yapılacak her iş ücrete tabi olup, basım maliyet tutarlarının karşılanması birim (Rektörlük-İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı) / fakülte / yüksekokul hesaplarından Döner Sermaye işletme Müdürlüğü Basımevi hesabına aktarımı yoluyla; şahıs ve özel kurum/firma basım işleri ise, fatura karşılığı vezne veya banka hesabı ödemesi ile yapılması gerekmektedir.